kozmotek_site_yeniden_düzenleme_(2).png

İNSAN KAYNAKLARI

Grup-of-the kadınlar oylama-sırasında-se

İyi görünmek iyi hissettirir. İyi hissetmek ise hayatı güzelleştirir. Hayatı güzelleştirmenin
tutukulu insanlarla yenilikçi ürünler geliştirerek mümkün olduğunu biliyoruz ve tüm İ.K politikalarımızı bu tutkuyu büyütecek şekilde biçimlendiriyoruz.

İşe Alma
Markalarımızı geleceğe taşıyacak, kurum, kültürüne uygun, nitelikli ve gelişim potansiyeli olan
çalışanları fırsat ilkesi ile işe alırız.

Kurumsal Gelişim ve Öğrenme
İş hedeflerimizin gerçekleşmesi amacıyla öğrenen organizasyon kültürü yaratmanın etkisini bilerek, gelişim ve öğrenmeyi sürekli kılarız.

 

Kariyer Yönetimi

Tüm çalışanlarımızın birbirinden farklı potansiyellerini açığa çıkaracak bir kariyer modeli ile grubumuz bünyesindeki atama ve terfi süreçlerinde fırsat eşitliği ilkesini gözeterek öncelikle içeriden atama anlayışını benimseriz.

 

Performans Yönetimi
Hedeflerle Yönetim yaklaşımını benimseyerek, çalışanlarımıza iş hedefleri bazında performans ve gelişimlerine dönük geri bildirimler vermek üzere adil ve objektif bir performans yönetim sistemini uygularız.