kozmotek_site_yeniden_düzenleme_(2).png

İLKELERİMİZ

Bir Belge üzerinde Metni Denetleme

“Sermaye Ötesi Değerler” olarak nitelendirdiğimiz “Güvenilirlik”, “Paydaşların Memnuniyeti”, “Topluma ve Çevreye Saygı”, “Gelişim ve Yenilikçilik” değerlerimiz hayatımızın önemli bir parçası olup,  etik ilkelerimize bağlılığımızın temelini oluşturmaktadır. 

Bu değerler etrafında biçimlendirdiğimiz İş Etiği İlkelerimiz, paydaşlarımızla aramızdaki güveni yarınlara daha güçlü taşımamız için yol gösterici bir kılavuz niteliğindedir.

Şirketimizin İş Etiği İlkeleri’ni bilmek, içselleştirmek ve bunlara uygun hareket etmek her kademeden çalışanımızın öncelikli sorumluluğudur. 

Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve toplumla ilişkilerimizi düzenleyen İş Etiği İlkelerimiz, yaptığımız işi bütünleyen, her türlü hedef ve faaliyetlerimizi destekleyen kurallardır.